Akreditasyon Portalımız Çok Yakında Hizmetinizde !!!
TOBB Akreditasyon Sistemi

Akreditasyon Standardı
 Birliğimizce oda ve borsalarımız için 2002 yılında başlatılan ilk Akreditasyon Standardı gelişme ve ilerleme ivmesini sürekli devam ettirmiştir. Birliğimizin oda ve borsalar ağını etkin ve verimli kılma istek ve vizyonuna paralel olarak, Akreditasyon Kurulu bir sonraki aşamada üç seviyeli bir Akreditasyon Sistemini uygulamaya geçirmiştir. Üç seviyeli Akreditasyon puanlama sisteminin kurulmasının nedeni, oda ve borsaları sürekli gelişime teşvik etmektir.
Akreditasyon Sistemi, kaliteli hizmetlere yerel erişim imkânı sağlayarak ve iş dünyasında bir model vazifesi görerek ağın büyümesine ve gelişmesine destek olacaktır. Sistem ayrıca, Birliğimizin ülkemizin tamamını kapsamına alarak iş dünyasının gelişme ve büyümesine yardımcı olma noktasında; yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde en yüksek kalitede temsil, hizmet ve destek sağlayarak etkin bir oda/borsalar ağı oluşturmaya yönelik uzun vadeli vizyona da katkı sağlayacaktır.
Oda ve borsalarımızı temsil eden ulusal organ olarak misyonumuz; akredite oda ve borsaların bünyelerindeki tüm üyelerin çıkarlarını temsil eden, rekabet edebilirliklerini ve büyümelerini destekleyen en önemli organlar olmaları için onlara liderlik yapmaktır.
Yeni Standart, akredite olmayı hedefleyen tüm oda ve borsaların üyelerine sunması gereken bir takım zorlayıcı “Temel Hizmetler”i ve bunun için sahip olmaları gereken “Temel Yeterlilikler”i içeren kapsamlı ve sağlam bir çerçeveye dayanmaktadır.
Ekonomik büyümede ve iş dünyasının desteklenmesinde önemi giderek artan bir rol oynadıklarından, oda ve borsaların kapasite, yeterlilik ve profesyonelliklerini ortaya koymaları ancak Akreditasyon Standardını başarılı biçimde uygulamalarıyla mümkün olacaktır.


Yorumlar

Hiç yorum yazılmamış.


COZEN Tarafından Hazırlanmıştır. - Her Hakkı Saklıdır.